úterý 30. listopadu 2010

MUSÍTE VIDĚT

KPZ
Dita Klicnarová /
Johana Proislová /
Berta Zachrlová/

galerie T
Pedagogická fakulta UHK, Hradecká 1227, Hradec Králové

doporučuji

Performance pro sebe
Martin Zet

Martin Zet, vzděláním sochař, který dosud prezentoval výstupy svých aktivit odděleně, podle příslušnosti k jednotlivým disciplinám, v této autorské knize propojuje viditelné / hmatatelné / uskutečněné / formulované, do jednoho celku: PERFORMANCE PRO SEBE.
Smysl moderního umění
Filozofická interpretace
Karsten Harries

Knihu Smysl moderního umění vydal autor v roce 1968. Nabídl v ní interdisciplinárně koncipovaný výklad, v němž rysy moderního umění spatřuje především ve sféře nově konstituované subjektivity autora i vnímatele. Projevy této subjektivity vykládá jak na základě jejích rysů ve vybraných dílech výtvarných, literárních, fotografických či architektonických, tak i na základě uceleného filozofického konceptu, založeného především na Heideggerově učení. Kniha tak kromě jiného nabízí i výkladově koherentní „příběh" vývoje umění od antických a raně křest'anských kořenů až po nástup abstraktního umění v rámci evropské avantgardy. Interpretační pozorování rysů jednotlivých děl je schopna zobecnit až na úroveň abstrahujících soudů o moderním umění „tak vůbec", ale zároveň se při tom neztratit v tvrzeních vágních a paušálních.
http://www.allposters.cz/-st/Vytvarne-umehni-podle-hnuti-Plakaty_c19274_.htm

rychlý ale stručný přehled výtvarného umění nejen podle hnutí

neděle 28. listopadu 2010

výstavy


Novinky na měsíc prosinec!

MIROSLAV TICHÝ / Podoby pravdy Staroměstská radnice, 2. patro
(Připravujeme) 15. 12. 2010 – 6. 3. 2011
út – ne 10.00 – 18.00

Tento fotografický projekt představuje veřejnosti v Praze vůbec poprvé tvorbu Miroslava Tichého, jenž je považován za "enfant terrible" české fotografie. Tichý je nekonvenční uměleckou osobností a v Čechách byl dlouho opomíjen, avšak v posledních letech se mu dostalo mimořádného uznání, zejména v zahraničí.

Aktuální výstavy Musea Kampa
JOSEF SVOBODA – ROBERT WILSON
Srovnávací výstava prací scénografických velikánů.
14. listopadu 2010 - 6. února 2011

LADISLAV NOVÁK
Pochybovali jsme, nenáviděli a zoufali
1. října - 5. prosince

|STANISLAV PODHRÁZSKÝ |
1. 12. 2010 - 8. 1. 2010 Galerie Zdeněk Sklenář
Smetanovo nábřeží 4, Praha 1

DANIEL PEŠTA
Levitace
Muzeum MONTANELLI MuMo
Praha 1 - 118 01, Nerudova 13
10.9.2010 - 1.2.2011
(výstava prodloužena)

Monografická výstava výtvarníka Daniela Pešty
MuMo představuje dosud nevystavenou sbírku díla českého výtvarníka Daniela Pešty.
Prezentovány jsou objekty, videa, instalace, závěsné a prostorové obrazy i kresby.

VLADISLAV MIRVALD
– Retrospektiva
15/10/2010–16/1/2011
Výstavní síň Masné krámy
Plzeň
významný představitel české geometrické abstrakce

doporučuji výstavu

Provokatér a vizionář Robert Wilson vystavuje v Praze
Galerie Jiří Švestka: Robert Wilson
– Video Portraits,
13.11. 2010 – 22.1. 2011

Vystavené portréty si kromě lidských postav a tváří berou za objekty také zvířata či klasická umělecká díla. S nimi Wilson pracuje stejně hravě jak v uměleckých odkazech, tak v prvcích snového surreálna.Wilsonova videa jsou proto mnohdy příkladem toho, co bychom mohli označit za záměrnou směsici „vysokého" a „nízkého" umění.

doporučuji výstavu

Václav Boštík
Václav Boštík: 1913…2005
Městská knihovna Praha
Výstava trvá do 9. ledna 2011
Hodnocení: 100 %

Výstava v Městské knihovně je historicky první Boštíkovou monografickou restrospektivou, ačkoli už je dvě desetiletí uznáván jako jeden z nejoriginálnějších českých malířů druhé poloviny dvacátého století.

neděle 14. listopadu 2010

doporučuji výstavu

1984 - 1995
/Česká malba
generace 80. let/


Wannieck Gallery představí v rámci rozsáhlé výstavy obrazy a kresby celkem 23 umělců. Díla jsou zapůjčena převážně ze skoukromých sbírek i předních galerií a řada z nich bude veřejně vystavena vůbec poprvé. Komplexní výběr obrazů a kreseb dokumentuje tvůrčí vzepětí generace, která se po umrtvujícím období socialistické normalizace razantně přihlásila ke svému právu svobodně tvořit.


Na výstavě budou zastoupeni svými díly následující umělci: Daniel Balabán, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Martin John, Vladimír Kokolia, Igor Korpaczewski, Jiří Kovanda, Petr Kvíčala, Martin Mainer, Jan Merta, Vladimír Merta, Petr Nikl, Jiří Petrbok, Jan Pištěk, Otto Placht, Jaroslav Róna, Vladimír Skrepl, Václav Stratil, Antonín Střížek, Margita Titlová-Ylovski, Petr Veselý a Josef Žáček.


“V polovině 80. let 20. století dochází ke zlomu ve výtvarném názoru tehdejší nastupující generace. Po epizodě s expresivní tendencí se prosazuje postmoderní chápání obrazu jako takového, podmíněného do značné míry zvolna se měnící dobou. V reprezentačním průřezu tehdejší tvorbou chceme ukázat základní východiska i z nich vyplývající pokračování tvorby jednotlivých výtvarníků”, vysvětluje kurátor výstavy Richard Adam.

K výstavě bude vydán rozsáhlý katalog, který nabídne na více než 250 reprodukcích výběr toho nejzajímavějšího, co umělci zmiňované generace v letech 1984 až 1995 vytvořili.

doporučuji

Vysoké versus populární umění
Pavel Zahrádka

Vysoké versus populární umění - anotace
Je klasická hudba esteticky hodnotnější než rocková hudba?
Je Felliniho Satyricon lepším filmovým dílem než Doba ledová 2?
Je vysoké umění opravdu lepší než to populární, jak tvrdí někteří kritici kultury? Anebo se jedná o uměle vytvořený rozdíl, který neodráží rozdíl v estetických kvalitách dvou odlišných typů uměleckých děl, nýbrž slouží k posílení a ospravedlnění sociálních nerovností, jak tvrdí někteří sociologové?
Kdo z nich má pravdu?
Má v současné době ještě smysl rozlišovat mezi vysokým a populárním uměním? A je toto rozlišení legitimní?
Jak k tomuto problému přistupuje estetika a jak ho řeší sociologie?
A nevedou nakonec problémy filozofické estetiky k sociologickým řešením?
Tyto a jiné otázky se kniha snaží zodpovědět.

sobota 13. listopadu 2010

Stručné dějiny smrti
Douglas Davies

Smrt je předmětem trvalého zájmu v každé kultuře po celém světě. Každá civilizace a každé společenství si kladlo otázky, které se se smrtí spojují, a zahalovalo je do hávu nejrůznějších a nejroztodivnějších rituálů. Avšak sám akt smrti i rituály, které ji obklopují, se výrazně odlišují a mohou nám o dané kultuře mnohé prozradit. – D. J. Davies je v této oblasti mezinárodně uznávaný odborník, profesor teologie a náboženství na univerzitě v Durhamu; je autorem několika publikací, které se zabývají některými z nejvýznamnějších aspektů smrti – aktem umírání, truchlení, pohřbu, interpretace smrti v umění, strachem ze smrti, chorobami a tragédiemi. Tato publikace nabízí přehledný a přesvědčivý celek, který pojednává o vztahu různých kultur k této otázce a o našich měnících se postojích vůči smrti.

pátek 12. listopadu 2010

jo http://www.janspevacek.cz/

JAN SPĚVÁČEK . Evoluce 2005-2007
Katalog Mg.A. Jana Spěváčka shrnuje jeho tvorbu v letech 2005 - 2007, představující obrazy vodních hladin. Postupně se jeho námětem staly plující kachny. Kombinací skutečných kachen a gumových kachniček vnáší Spěváček do své malby prvky postmoderní ironie.MgA. Jan Spěváček je absolventem výtvarné školy Václava Hollara v Praze a fakulty Výtvarných umění v Brně, ateliér figurální malby (prof.ak.mal. Jiří Načeradský). Uspořádal řadu výstav u nás i v zahraničí.

http://www.janspevacek.cz/

doporučuji

Prastaré pověsti české
Petr Mašek

Staré pověsti české Aloise Jiráska se opírají především o výbor motivů z kroniky Václava Hájka z Libočan. Kniha Petra Maška, vedoucího oddělení zámeckých knihoven Národního muzea, se snaží oproti tomu zpracovat všechny významné epické motivy ze čtrnácti významných českých kronik a jejich postupnou proměnu a vývoj. Text je doplněn rejstříkem jmen a informacemi o jednotlivých kronikářích.

čtvrtek 11. listopadu 2010

České ateliéry
71 umělců současnosti

Kniha přináší na 512 stranách více než sedm desítek pohledů na zajímavé autory současné české výtvarné scény. Každý medailon obsahuje původní fotografie umělce (autor: G. Fárová), jeho ateliéru a vyobrazení klíčových děl. Dále nabízí aktuální biografii, originální umělcovu sebereflexi, esej a kurátorské zhodnocení (v ČJ i AJ). Tímto nevšedním přístupem je představena z pera známých teoretiků umění špička současné tvorby.
Seznam autorů:
Beran Zdeněk, Besta Pavel, Bláha Václav, Bromová Veronika, Cihlář Michal, Císařovský Tomáš, Černický Jiří, David Jiří, Demartini Hugo, Dlouhý Bedřich, Gabriel Michal, Grygar Milan, Hodonský František, Janoušková Věra, Jetelová Magdalena, Klimeš Svatopluk, Knap Jan, Koblasa Jan, Kočí Richard, Kokolia Vladimír, Kolíbal Stanislav, Komárek Ivan, Konvička Richard, Kopecký Vladimír, Kučerová Alena, Kunc Milan, Kuriš Martin, Kvíčala Petr, Lamr Aleš, Mainer Martin, Malich Karel, Matoušek František, MICL, Milkov Stefan, Načeradský Jiří, Němec Rudolf, Nesázal Michael, Nikl Petr, Novák Vladimír, Nováková Nikola, Ovčáček Eduard, Ouhel Ivan, Placht Otto, Rittstein Michael, Róna Jaroslav, Skála František, Sopko Jiří, Sozanský Jiří, Stratil Václav, Střížek Antonín, Suška Čestmír, Sýkora Zdeněk, Šimotová Adriena, Šmíd Pavel, Singer Michal, Špaňhel Jakub, Švéda Jakub, Švéda Tomáš, Tichý Oldřich, Trabura Roman, Válová Jitka, Veselý Aleš, Vlček Petr, Vožniak Jaroslav, Wagner Radan, Zámečníková Dana, Zippe Stanislav, Zoubek Jasan, Zoubek Olbram, Žáček Josef
Historici umění: Jiří Olič, Martin Dostál, Magdalena Juříková, Eva Petrová, Richard Drury, Anděla Horová, Vlastimil Tetiva, Jiří Machalický, Aleš Rezler, Ladislav Daněk, Marie Klimešová, Milena Slavická, Jan Rous, Václav Vokolek, Josef Hlaváček, Hana Rousová, Simona Vladíková, Jiří Ptáček, Jiří Valoch, Petr Vaňous, Michal Koleček, Jaroslav Vančát, Tomáš Kotalík, Jana Šálková, Radan Wagner, Ivan Martin Jirous, Pavel Netopil, Dušan Brozman,Jiří David ,Jana Tichá, Pavel Míka