pondělí 13. prosince 2010

doporučuji výstavu


...a nezapomeňte na květiny

Moravská galerie v Brně

26/11/2010 - 27/2/2011


Kurátor
Yvona Ferencová
Budova
Pražákův palác
Výstava mapuje proměnlivost námětu v dílech předních autorů současného umění. Návštěvník se bude moci seznámit s díly Jana Merty, Antonína Střížka, Vladimíra Skrepla, Petra Písaříka, Josefa Bolfa a dalších. Vedle maleb a objektů budou ve výstavě rovnocenně zastoupena i další média (fotografie, videa, prostorové instalace). Téma bylo zvoleno nejen proto, že obrazy s květinovou tematikou patřily vždy k oblíbeným dílům vřele přijímaným odbornou i laickou veřejností, ale také z toho důvodu, že toto zdánlivě banální téma, které v nebývalé míře stále provokuje a inspiruje umělce napříč generacemi, se v současném pojetí až nečekaně málo vzdaluje ikonografi ckým významům děl minulosti. Výstavní projekt … a nezapomeňte na květiny je složen ze dvou paralelních plánů. Samotná výstava mapuje proměnlivost námětu v dílech předních autorů současného umění, katalog je založen na porovnání námětových a významových východisek starého a současného umění.

Žádné komentáře:

Okomentovat