sobota 25. září 2010

doporučuji

Petr Rezek
Tělo, věc a skutečnost
Jan Placák – Ztichlá klika

Autor má pověst filosofa-provokatéra, ale ostrá slova jsou jen okrajem úsilí dobrat se souvislostí. Přednášky a studie o moderním umění zahrnuté do tohoto svazku Rezkových Spisů vyšly poprvé v roce 1981, nynější vydání je dotažené editorsky včetně obrazového doprovodu. Rezkovu schopnost nazírat umění z mnoha stran dokládá asi nejprůkazněji úryvek z delší studie Železnice a věc umění, kde mj. čteme: Vývoj umění znamená: promluvit na tomto místě a v této době tak, že se promluva vztáhne ke vzcházení světa a věci, že se přímo stane tímto zrodem. I proto je přece tak obtížné rozeznávat, co je opravdu uměním, a je tu naznačeno i vysvětlení, proč má porozumění modernímu umění podobu spíše intui tivního vhledu.

Žádné komentáře:

Okomentovat